GODKENDELSEN :

For at kunne tilbyde varetagelse af arbejdsgiveropgaverne på BPA ordninger, for borgere med en BPA bevilling efter Servicelovens §95 eller §96, skal Handican være godkendt af Socialtilsyn Syd.

Godkendelsen kan ses ved at klikke her .