[Handican] Handican:


Handican tilbyder at varetage arbejdsgiveropgaverne på BPA ordninger for borgere, der har fået bevilget hjælp i eget hjem efter § 95 eller § 96 i Lov om Social Service vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Formålet med Handicans BPA overtagelse af arbejdsgiveransvaret er, at den enkelte borger kan koncentrere sig om at være arbejdsleder for sine hjælpere, og så varetager vi de administrative opgaver i forbindelse med arbejdsgiveransvaret så som løn, pension feriepenge o.lign.

Kontakt os meget gerne for yderligere information på tlf. 60 88 92 32.

Du er arbejdsleder for din BPA-ordning. Det er derfor dig som har det daglige ansvar for ledelsen af din hjælperordning.
Det betyder, at der er en række opgaver, som du skal ordne:

Du planlægger din hverdag – og dermed dine hjælperes arbejdsdag og opgaver.
Du vælger hvilke hjælpere, du ønsker at ansætte og afskedige.
Du udarbejder vagtplanen for dit hold.
Du afholder personalemøder og MUS-samtaler.
Vi vil som BPA-arbejdsgiver være dig behjælpelig med råd og vejledning, uanset om du er en erfaren BPA-bruger eller om alt dette er nyt og overvældende for dig.

Vi sidder klar ved telefonen, og vi kommer også gerne til dig.