BPA ARBEJDSGIVERANSVAR

Handican tilbyder at varetage arbejdsgiveropgaverne på BPA ordninger for borgere, der har fået bevilget hjælp i eget hjem efter § 95 eller § 96 i Lov om Social Service vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Formålet med Handicans BPA overtagelse af arbejdsgiveransvaret er, at den enkelte borger kan koncentrere sig om at være arbejdsleder for sine hjælpere, og så varetager vi de administrative opgaver i forbindelse med arbejdsgiveransvaret samt løn.

Kontakt os meget gerne for yderligere information på tlf. 60 88 92 32.