Handican:


Handican tilbyder at varetage arbejdsgiveropgaverne på BPA ordninger for borgere, der har fået bevilget hjælp i eget hjem efter § 95 eller § 96 i Lov om Social Service vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Vi er et meget lokalt firma, som primært varetager opgaver på Fyn, så vi således kan have et nært og givtigt forhold til vores arbejdsledere (BPA-brugere).
Vi lægger stor vægt på en nær kontakt, som giver tryghed i dagligdagen.
Hvis dette koncept har vakt interesse, så kontakt os for en samtale.